Crowdfunding markt verdubbeld in eerste helft 2012

Crowdfunding groeit verder door: In de eerste helft van 2012 is voor 3 miljoen euro gecrowdfund in Nederland.

14 AUGUSTUS 2012, AMSTERDAM
Samenvatting
Crowdfunding groeit verder door in Nederland: In de eerste helft van 2012 werd 3 miljoen euro via crowdfunding opgehaald. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.

Crowdfunding is de afgelopen jaren aanzienlijk gegroeid in Nederland. In de eerste helft van 2012 werd voor maar liefst 3 miljoen euro gecrowdfund. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar: in heel 2011 werd 2,5 miljoen euro opgehaald. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.

Waar in de startjaren van crowdfunding met name creatieve en culturele projecten werden gefinancierd, zien we het laatste jaar een indrukwekkende groei van crowdfunding voor ondernemingen. Door ondernemers is het afgelopen half jaar bijna 1,5 miljoen euro opgehaald. Gijsbert Koren van Douw&Koren: “Dat is twee keer zo veel als in heel 2011 door ondernemers werd opgehaald. In 2012 is de omvang van crowdfunding voor bedrijfsfinanciering voor het eerst groter dan crowdfunding voor creatieve projecten. Dat is een omslagpunt.” Creatieve projecten haalden het afgelopen half jaar desalniettemin 1,2 miljoen euro op. “Dat is bijna evenveel als zij in totaal in 2011 ophaalden. Ook hier zien we dus een fikse groei.”, aldus Koren.

“Crowdfunding wordt steeds serieuzer genomen als additionele bron van financiering en instrument voor marketing en vergroting van betrokkenheid vanuit publiek.”, aldus Simon Douw van Douw&Koren. “De groeicijfers van afgelopen half jaar laten zien dat crowdfunding nog lang niet op haar hoogtepunt is: als de groei doorzet, krijgt crowdfunding een volwaardige plek in het Nederlandse financierings- en marketinglandschap.”, aldus Douw.

We zien in 2012 dat ook steeds meer gevestigde organisaties crowdfunding inzetten voor de financiering van projecten. “Het draagvlak en de betrokkenheid vanuit publiek die crowdfunding met zich meebrengt is voor gevestigde organisaties misschien wel net zo waardevol als de opgehaalde financiering”, aldus Douw.

“Voor de tweede helft van 2012 verwachten we dat de huidige groei verder doorzet. Steeds meer projecten en ondernemingen zullen dankzij crowdfunding van de grond komen. In het bijzonder zien we op het gebied van duurzame energie projecten en wijkinitiatieven kansen voor crowdfunding”, aldus Koren.

-- 

Wat is crowdfunding?
Het principe van crowdfunding is simpel: een initiatiefnemer pitcht op een crowdfunding platform zijn idee en vervolgens kunnen belangstellenden - de crowd - investeren in projecten die hen aanspreken. Dat investeren kan via donaties, een belegging, lening of een combinatie daarvan. De investeerder ontvangt voor zijn geld een tegenprestatie van de eigenaar.

Voor de meeste crowdfunding platforms geldt dat grofweg 1 op de 2 projecten er in slaagt om het benodigde bedrag op te halen. Een succesvol project haalt gemiddeld net iets meer dan 10.000 euro op. Kapitaal wordt grotendeels opgehaald binnen het bestaande netwerk van een ondernemer of project eigenaar.

Er zijn twee belangrijke redenen dat crowdfunding steeds populairder wordt:

  1. Middels crowdfunding betrekken ondernemingen en projecteigenaren een groep enthousiaste fans of klanten bij hun initiatief. Zo creëeren ze een netwerk van betrokken mensen die bij willen dragen aan het succes.
  2. Door gebrek aan financiering vanuit banken en afnemende subsidies vanuit de overheid, is in vrijwel alle sectoren behoefte aan nieuwe bronnen van financiering. Crowdfunding speelt in op deze behoefte.

--

Bijlagen

-       Afbeelding met cijfers van crowdfunding in de eerste helft van 2012 (zie onderaan deze pagina)
-       Quotes van platform eigenaren over de toekomst van crowdfunding

Citaten
"We zijn momenteel bezig met een pilot in Kenia waarbij Kenianen zelf via mobiele telefoon donaties kunnen doen aan projecten in Kenia en daarbuiten. De eerste resultaten zijn veelbelovend. " Bart Lacroux, 1% Club
"90% van onze projecten zijn succesvol. Dit ligt ver boven het gemiddelde van 40% wereldwijd en het laat duidelijk zien dat de projecten op CineCrowd geen standaard projecten zijn en filmliefhebbers de weg naar onze site weten te vinden" Roel van de Weijer, CineCrowd
"Er zal in de toekomst consolidatie plaatsvinden onder de huidige crowdfunding platforms. Ondernemers en investeerders zullen steeds meer kiezen voor platforms met een track record van succesvolle financieringen en volledige terugbetalingen." Tom Vroemen, CrowdAboutNow
"Wij geloven dat op termijn de verschillende platforms met elkaar ongeveer 10%-15% van de totale kredietbehoefte voor het MKB in Nederland kunnen faciliteren." Martijn van Schelven, Geldvoorelkaar
"Deze tijd vraagt om een nieuwe manier van werken in de ruimtelijke ordening. Crowdfunding biedt de mogelijkheid om samen op vernieuwende wijze vorm te geven aan Nederland, waarbij nieuwe partners elkaar kunnen vinden." Dominic Tegelbeckers, HKB Urban Producers
"De terugtredende overheid, daar ben ik voor. Lagere belasting en tegelijkertijd meer mogelijkheden voor mensen om zelf met hun portemonnee te stemmen, betrokkenheid te tonen en verantwoordelijkheid te dragen. De overheid gaat de komende jaren stimulerende maatregelen op dit terrein nemen, verwacht ik. Dat zal het crowdfunding in Nederland zeker stimuleren." Bob van ‘t Klooster, Nieuwspost
"Wij verwachten dat er door het bedrijfsleven gesponsorde gratis en zeer professionele crowdfunding platformen zullen ontstaan. Iets wat voor het doneren aan goede doelen al is geregeld door bijvoorbeeld Stichting Geef Gratis." Maurits van Rijckevorsel, Paypool
"Crowdfunding kan 'slechts' als financieringsinstrument worden gezien. Echter wanneer alle partijen zich er bewust van zijn dat het veel meer is dan dat, zullen (potentiele) investeerders gaan inzien dat ze met relatief kleine bedragen impact kunnen creëren. Crowdfunding draait om meer dan geld alleen, het gaat om verandering." Arthur van de Graaf, Seeds
"De belangrijkste trends voor de komende tijd zijn zelfredzaamheid en transparantie. Beide zijn de pijlers van crowdfunding. Wij zien daarom een enorm groeipotentieel voor dit alternatieve financieringsinstrument." Jan Bouw, Share2Start
"Ik verwacht een verdere professionalisering van de industrie, waarbij enkele crowdfunding platforms overblijven en ook grote corporates aan de slag gaan met crowdfunding. " Korstiaan Zandvliet, Symbid
"Begin 2011 zijn we verhuisd naar een groter kantoor en het team is uitgebreid om ons voor te bereiden op volgende stappen, zoals het mobiel gaan van de website en expansie naar andere Europese landen. Stilstaan is immers achteruitgaan." Valentine van der Lande, TenPages.com
"De Nederlandse kunstsector begint warm te lopen voor crowdfunding, een goed teken. Meer publiek draagvlak zorgt voor een betere legitimering van kunstfinanciering, iets waar de sector zeer bij gebaat is. Ik geloof dat het publiek, particulieren en bedrijven, zeker bereid is tot geven. Het is aan de kunstenaar om op de juiste manier hierom te vragen." Roy Cremers, voordekunst
Afbeeldingen
berichten