Crowdfunding groeit explosief: €14 miljoen opgehaald in 2012

In 2012 werden 570 projecten en ondernemingen dankzij crowdfunding gefinancierd

24 JANUARI 2013, AMSTERDAM
Samenvatting
Crowdfunding groeit explosief: In 2012 werd €14 miljoen via crowdfunding gefinancierd. Dit bedrag werd door 570 projecten en ondernemingen opgehaald. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.
In 2012 werd in Nederland voor €14 miljoen via crowdfunding gefinancierd. Dat is een fikse groei ten opzichte van 2011 en 2010, toen respectievelijk €2,5 miljoen en €0,5 miljoen werd opgehaald. De €14 miljoen werd door 570 projecten en ondernemingen opgehaald. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.

"De groei van crowdfunding is enerzijds te danken aan de afname van financiering door subsidie verstrekkers en banken. Anderzijds is het te danken aan de meerwaarde die crowdfunding biedt in de vorm van zichtbaarheid en betrokkenheid van een groot aantal financiers.", zegt Gijsbert Koren van Douw&Koren.

Crowdfunding voor ondernemingen
Met name ondernemingen maken steeds meer gebruik van crowdfunding. Werd in 2011 €700.000 door ondernemingen opgehaald, in 2012 was dit meer dan €4 miljoen. "Voor ondernemingen is crowdfunding een aantrekkelijk alternatief voor bancaire financiering. Voor consumenten kan het een interessante vorm van investeren zijn.", zegt Simon Douw van Douw&Koren. De gemiddelde investering in een onderneming is enkele honderden euro's per investeerder.

Natuur, sport, wijk projecten en duurzame energie
In 2011 hebben de eerste natuur en sport projecten geexperimenteerd met crowdfunding. Afgelopen jaar is gebleken dat crowdfunding ook geschikt is voor de financiering van wijk projecten en initiatieven op het gebied van duurzame energie. "Deze ontwikkelingen geven aanleiding tot de vraag wat in de toekomst de rol is van bijvoorbeeld lokale overheden en energie maatschappijen. Wij verwachten een verschuiving van een uitvoerende functie naar het faciliteren van initiatieven.", aldus Douw.

Zorg, onderzoek en grootschalige projecten
"De diversiteit van sectoren waarin crowdfunding toegepast kan worden lijkt eindeloos.", zegt Koren. "In 2013 zullen we onder andere initiatieven zien op het vlak van crowfunding voor zorg innovaties en onderzoek. De bestaande niches zullen zonder uitzondering verder groeien. Daarnaast zien we ook de potentie van crowdfunding voor grootschalige projecten: De Windcentrale haalde afgelopen jaar maar liefst €7 miljoen op voor de aanschaf van twee windmolens. In 2013 zullen meerdere grootschalige projecten tot stand komen dankzij crowdfunding.", aldus Koren.

Groei
"Op basis van de groeicijfers van de afgelopen jaren en de groei die we in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk zien, is er geen reden om aan te nemen dat de groei van crowdfunding de komende tijd zal temperen. Ook voor 2013 geldt de verwachting dat crowdfunding een patroon van exponentiële groei blijft volgen.", aldus Douw.

Motivaties van crowdfunders
Hoe komt het eigenlijk dat crowdfunding zo populair is? Waarom doneren en investeren mensen via crowdfunding? Om op deze vraag antwoord te kunnen geven is Douw&Koren in samenwerking met andere spelers uit de crowdfunding sector het Nationaal Crowdfunding Onderzoek gestart. Wil jij meedoen aan het onderzoek? Vul de enquete in en maak kans op een crowdfunding waardebon. De resultaten van het onderzoek worden half april verwacht.

--

Wat is crowdfunding?
Het principe van crowdfunding is simpel: een project eigenaar of ondernemer pitcht een project op een crowdfundingplatform. Belangstellenden van binnen en buiten het netwerk van de initiatiefnemer kunnen het project of de onderneming financieren. De financiering kan verschillende vormen hebben:
  • een donatie
  • financiering met tegenprestatie in natura
  • investering met financiele tegenprestatie
Een succesvol project of onderneming haalt gemiddeld zo'n 12.000 euro op.

Bijlagen:
- Visualisatie van de crowdfunding markt in 2012 (zie onderaan deze pagina)
- Ter achtergrond: De 15 toonaangevende crowdfunding projecten van 2012
Citaten
"Door de opkomst van crowdfunding raken mensen steeds meer gewend dat ze direct zelf mee mogen bepalen wat gefinancierd wordt en dat ze rechtstreeks kunnen volgen wat de resultaten zijn. Dit zal ook een blijvende impact hebben op de spelregels rond traditionele funding. In 2013 gaan we met 1%CLUB een volledig nieuw (open source) platform lanceren. Het zal er nog meer op gericht zijn om samen met de “crowd” een slim idee uit ontwikkelingsland met inzet van crowdfunding en crowdsourcing tools samen van de grond te krijgen." Bart Lacroix, 1%CLUB
"2012 is het jaar waarin crowdfunding toegankelijk werd gemaakt voor het normale MKB. Het is niet alleen meer besteed aan hippe projecten of nieuwe producten en innovaties, maar mensen investeren ook in doorsnee retail, horeca, etc." Tom Vroemen, CrowdAboutNow
"2012 was een topjaar voor crowdfunding platform Geldvoorelkaar. De groei ten opzichte van 2011 bedroeg ruim 800% in kredietverstrekking aan het MKB." Edwin Adams, Geldvoorelkaar
"Voor ondernemers was tot voor kort in Nederland nog geen crowdfundingplatform dat het voorverkoop- of reward-model hanteerde. Met dit model verkoopt de ondernemer op voorhand een innovatief product of dienst aan de crowd. In ruil voor het feit dat de crowd een periode moet wachten totdat de ondernemer met het opgehaalde kapitaal het product op de markt heeft gezet, krijgt de crowd korting of interessante extra’s én is zij vervolgens de eerste die het product geleverd krijgt van de ondernemer. Op deze manier wordt de marktvraag getoetst én haalt een bedrijf de nodige financiering op door omzet simpelweg naar voren te halen. Met de komst van Oneplanetcrowd is deze vorm van crowdfunding in Nederland een feit." Maarten de Jong, Oneplanetcrowd
"Seeds.nl maakte in 2012 onderdeel uit van het onderzoek dat ABN AMRO doet naar het fenomeen crowdfunding. Met Seeds.nl is getest op welke wijze zowel het crowdfunding proces, het platform als de propositie vormgegeven kunnen worden." Arthur van der Graaf, Seeds.nl
"Het afgelopen jaar is vooral een bevestiging geweest van de aannames die Symbid had. Ten eerste is er een MKB sector die op zoek is naar kapitaal waarin in steeds mindere mate wordt voorzien door traditionele financieringskanalen. Alternatieve financieringsmethoden zoals crowdfunding blijken hier een concrete oplossing te bieden en bovendien opent het gecrowdfunde kapitaal ook deuren naar traditionele kapitaalvoorziening. Ten tweede is er ook een doelgroep "kleine angels" in de financieringsmarkt die momenteel nog niet voldoende bediend wordt. De crowd verzorgt financiering door massa (veel kleine investeringen) terwijl "kleine angels" voorzien in relatief grotere investeringen variërend tussen de €2.000- €15.000. De combinatie hiertussen zorgt ervoor dat Symbid het equity-gap van ±€20.000 van ondernemers goed kan bedienen." Maarten van der Sanden, Symbid
"We merken dat steeds meer van onze gebruikers bekend raken met het begrip crowdfunding. Eerst zei men ‘ik heb een aandeel in een boek’, nu ben je een actieve ‘crowdfunder in boeken’. Die toename in bekendheid en populariteit van crowdfunding is het gevolg van een steeds proactievere, zelfstandigere consument die invloed wil uitoefenen op wat hij luistert, leest, doet, koopt. En terecht, want waarom zouden bedrijven voor jou bepalen wat je nodig hebt?" Valentine van der Lande, TenPages.com
"Het jaar 2011 stond in het teken van pionieren en 2012 stond in het teken van groei en de bevestiging dat crowdfunding inderdaad een interessante vorm van (aanvullende) financiering kan zijn voor culturele projecten. Ik verwacht dat deze groei zich in 2013 zal voortzetten en dat crowdfunding nog verder zal professionaliseren." Roy Cremers, voordekunst
Afbeeldingen
Documenten
berichten