Groei crowdfunding zet ook in 2013 door

In de eerste helft van 2013 is €13 miljoen via crowdfunding gefinancierd

02 AUGUSTUS 2013, AMSTERDAM
Samenvatting
In de eerste helft van 2013 werd €13 miljoen via crowdfunding gefinancierd. Dit bedrag werd door 501 projecten en ondernemingen opgehaald. Dat blijkt uit een onderzoek dat is uitgevoerd door crowdfunding adviesbureau Douw&Koren.

In de eerste helft van 2013 is bijna even veel financiering via crowdfunding opgehaald als in heel 2012. “Daarom durven we met recht te spreken van de onstuitbare opmars van crowdfunding”, aldus Simon Douw van Douw&Koren. Crowdfunding groeit op vrijwel alle fronten: zowel ondernemingen, creatieve projecten als andere projecten maken steeds vaker gebruik van crowdfunding. 

Het afgelopen half jaar werd €13 miljoen opgehaald via crowdfunding, waarvan meer dan €10 miljoen door ondernemingen. "De gemiddelde financiering bedroeg afgelopen halfjaar meer dan €100.000 per onderneming. Een creatief project haalde gemiddeld bijna €7.000 op en een duurzame energie project €17.500”, aldus Gijsbert Koren van Douw&Koren.

 

Duurzame energie, design en meer

In 2012 hebben de eerste duurzame energie initiatieven in Nederland gebruik gemaakt van crowdfunding. "Crowdfunding en decentrale duurzame energie zijn twee ontwikkelingen die elkaar versterken en we verwachten de komende jaren veel van deze combinatie.”, aldus Koren. "We voorzien daarnaast ook veel kansen voor ontwerpers om crowdfunding in te zetten. Dankzij crowdfunding worden ontwerpers immers in staat gesteld om de productie van een nieuw product voor te financieren. Daarmee wordt de laatste drempel weggenomen om een nieuw product op de markt te brengen. Het Amerikaanse platform Kickstarter bedient al een aantal jaren met succes deze markt".

 

Crowdfunding platforms

Het aantal crowdfunding platforms neemt nog steeds toe. In de eerste helft van 2013 zijn 20 nieuwe platforms van start gegaan in Nederland. Het aantal Nederlandse platforms komt daarmee op 50. Crowdfunding platform voor ondernemingen Geldvoorelkaar heeft als eerste Nederlandse crowdfunding platform de grens van €10 miljoen aan financieringen gepasseerd. Crowdfunding platform voor kunst en creatieve projecten Voordekunst passeerde afgelopen halfjaar de grens van €2 miljoen.

Inbedding van crowdfunding
"Daar waar crowdfunding een jaar terug nog regelmatig werd gezien als iets dat zich buiten de gebruikelijke kanalen van financiering en buiten gevestigde partijen begaf, zien we dat nu crowdfunding steeds meer aan terrein wint en ook traditionele partijen crowdfunding weten te vinden," aldus Gijsbert Koren. "Zo zien we dat banken steeds vaker crowdfunding als mogelijk onderdeel van de financieringsmix beschouwen en zien we ook dat (semi-)overheden crowdfunding graag stimuleren in projecten die draaien om burger- en overheidsparticipatie en als aanvulling op subsidieverstrekking."

 

Professionalisering

De komende periode zal ook aandacht zijn voor professionalisering. “Met de groei van crowdfunding komt ook de vraag om verdere professionalisering van de jonge sector. Om een volwaardig alternatief cq. een volwaardige complementaire faciliteit te worden ten opzichte van banken en andere geldverstrekkers, werken platforms aan het formuleren van een aantal kwaliteitseisen die algemeen gedragen worden door de sector. Wij spannen ons momenteel in om hier met de platforms voor ondernemingsfinanciering invulling aan te geven.”, aldus Douw.

Citaten
"Door de opkomst van crowdfunding raken mensen steeds meer gewend dat ze direct zelf mee mogen bepalen wat gefinancierd wordt en dat ze rechtstreeks kunnen volgen wat de resultaten zijn. En dat ze hierover kunnen meepraten. Dit zal ook een blijvende impact hebben op de spelregels rond traditionele funding en terugkoppeling van resultaten." Bart Lacroix, 1%Club
"Het Nederlands Filmfestival omarmt enkele speelfilmprojecten van CineCrowd en biedt daarmee meer dan 150.000 mensen de mogelijkheid om te delen in de passie van het filmmaken." Roel van de Weijer, CineCrowd
"We zien een zeer sterke groei van het aantal ondernemingen dat crowdfunding inzet. We verwachten dat deze groei in de tweede helft van 2013 verder toe zal nemen. Daarnaast zien we dat ook de succesratio van ondernemingen die met crowdfunding starten toeneemt." Tom Vroemen, CrowdAboutNow
"Hybride financieringen waar zowel een bank als crowdfundingplatform bij betrokken zijn zullen steeds meer toegepast gaan worden. In de praktijk loopt al een aantal projecten met de Rabobank. We zien dat steeds meer bestaande ondernemingen met relatief goede resultaten de weg weten te vinden naar ons platform en 95% van de gepubliceerde projecten worden daadwerkelijk gefund." Edwin Adams, Geldvoorelkaar
"Duurzaam crowdfundingplatform Oneplanetcrowd verwacht in de tweede helft van 2013, als het platform één jaar bestaat, over de grens van 1 miljoen euro crowdfunded kapitaal te gaan. De sector als geheel zal weer flink groeien en weer een stuk minder mensen zullen crowdfunding verwarren met crowdsurfing..." Maarten de Jong, Oneplanetcrowd
"Het aantal nieuwe app idee projecten groeit exponentieel op SellanApp. Elke week krijgen we weer nieuwe aanmeldingen. En er worden steeds meer apps opgeleverd voor de App Store. " Milan van den Bovenkamp, SellanApp
"Symbid voorziet een verdere professionalisering van de crowdfunding industrie. Direct gevolg hiervan is dat Symbid steeds meer professionele investeerders weet te verbinden en dat de kwaliteit van de proposities steeds hoger komt te liggen. Hierdoor zijn we in staat grotere financieringstrajecten sneller te financieren en bouwen we aan een efficiënter en effectiever kapitaallandschap voor MKB ondernemers. " Korstiaan Zandvliet, Symbid
"Gelukkig vinden steeds meer inspirerende initiatieven Voor je Buurt. We zien een stijging in aanmeldingen en in succesvolle projecten. We hopen de rest van het jaar nog veel meer buurten te helpen leuker en levendiger te worden!" Lisette Kalshoven, Voor je Buurt
"Ik verwacht dat crowdfunding in de tweede helft van 2013 nog meer aan bekendheid zal winnen. Enerzijds voorzie ik dat meer grote instellingen en organisaties crowdfunding als financieringsinstrument toe zullen passen, aan de andere kant zie ik een groeiende groep terugkerende donateurs die als ambassadeurs kunnen dienen voor een nog groter publiek." Roy Cremers, voordekunst
Afbeeldingen
berichten